VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Jäteyhtiön omat sisäiset siirtokuljetukset hallintaan – ei enää ohimeneviä tonneja

Nousevatko kuljetusten ja jätekuormien tiedot sisäisten siirtokuljetustenne yhteydessä raportointiin? Toimiva kuljetusratkaisu auttaa pienempienkin kuljetuksen osa-alueiden hallinnassa. Esimerkiksi jäteyhtiön sisäiset siirrot voivat olla kuljetusprosessissa sellainen työvaihe, jossa suoritettu kuljetus ja kuorman paino saattavat jäädä kirjaamatta tai raportoimatta, koska työnkulkuun ei ole työkaluja.

Jätteen kuljetus vastaanottopaikasta muualle käsittelyyn

Mikäli kuorma ei kulje jäteyhtiön oman vaa’an kautta vaan menee muualle käsittelyyn, täytyy erikseen muistaa huolehtia siitä, että se tulee raportoitua – ja tämä tehdään usein manuaalisesti. Manuaalisessa tiedon siirtämisessä on usein inhimillisen virheen, kuten näppäinvirheen mahdollisuus. Tarkistus taas teettää lisätöitä. Myös laskun tarkistus on hankalampaa, jos tietoja on paperilomakkeilla tai eri tiedostoissa, eikä suoraan yhdessä järjestelmässä.

Tämä kuljetuksen osa-alue on helppo saada haltuun VINGO Kuljetus -mobiiliautopäätteellä. Lajitteluaseman hoitaja voi kirjata keikan ja laittaa sen ajolistalle kätevästi mobiilisovelluksella. Kuljettaja puolestaan kirjaa kuljetuksen omalla mobiilisovelluksellaan. Näin tiedot saadaan suoraan järjestelmään ja laskutusperusteeksi.

Mobiiliautopäätteen kautta muodostuu myös siirtoasiakirja, joka on ajan tasalla läpi koko käsittelyketjun. Sähköinen siirtoasiakirja on aina saatavilla ja hyödynnettävissä raportoinnissa. Se täyttää lain vaatimukset ja arkistoituu ensi vuonna avattavaan ympäristöministeriön kansalliseen arkistoon.

Kun kaikki kuljetukset käsitellään yhdessä järjestelmässä, voidaan varmistua siitä, että ohimeneviä tonneja ei enää mene ohi laskutuksen tai raportoinnin.