01 helmikuuta 2023

Keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi

”Tää on kova” -kommentit ja innostus työyhteisössä siivittivät alulle kokeilun työajan käyttämisestä liikuntaan.

Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö on Vitec Tietomitan tavoite ja siihen pyritään sekä hyvällä johtamisella että yhteistyöllä henkilöstön ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työhyvinvointikyselyn avulla kartoitimme, miten meidän työntekijöillämme tällä hetkellä menee hyvinvoinnin saralla. Hyvällä tolalla ovat työn fyysinen kuormittavuus, työyhteisö voimavarana, asenne työtä kohtaan, taloudellinen mielenrauha sekä työn ja osaamisen arvostaminen. Huomiota tulisi puolestaan kiinnittää ruokailuun, päivittäiseen aktiivisuuteen ja kestävyysliikuntaan.

Nyt haluammekin kannustaa työntekijöitämme liikkumaan enemmän. Kokeilemme, auttaisiko kahden työtunnin käyttäminen viikoittain liikuntaan lisäämään aktiivisuutta ja näin saavuttamaan lisää hyvinvointia. Kokeilun vaikuttavuutta testaamme viikoittaisilla kyselyillä. Liikuntakokeilun lisäksi, meillä on lisäksi tulossa luentoja seuraavista aiheista:

  • liikunnan merkitys hyvinvoinnin tukena ja miten liikkumattomuus vaikuttaa ihmiseen
  • miten lähteä luomaan viisaampaa tekemistä & tunneilmapiiriä työpaikalle

Hyvinvoinnin edut ja palkitseminen

Meillä on useita työhyvinvointiin liittyviä etuja, mutta myös etätyö koetaan vahvasti työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi. Työnantaja tukee hyvinvointia muun muassa ateriaedulla, liikunta- ja kulttuuriedulla sekä työsuhdepolkupyöräedulla. Lisäksi meillä on kuntosalin vapaa käyttö ja ryhmäliikunnat toimistotalossamme Espoossa.

Laaja työterveyshuolto keskittyy ennaltaehkäisyyn, sairaanhoitoon sekä valmennukseen ja terapiaan. Tapaturmavakuutus on voimassa myös vapaa-ajalla.

Palkitsemme henkilöstä myös työsuhteen pituudesta ja onnistumisista, sekä muistamme syntymäpäiviä tasakymmenvuosina. Meillä saa kehittyä ja kouluttautua oman tarpeen mukaan, ja jokaisen luettavissa on alan kirjallisuutta ja lehtiä. Me kokoonnumme yhteisiin tiimipäiviin, aktiviteetteihin ja illanviettoihin viettämään yhteistä aikaa.

Erikoisetuna voidaan mainita palkallinen isyysvapaa 3 viikkoa.

Isyysvapaasta kertoo ohjelmistokehittäjä Osku

Isyysvapaan saaminen oli helppoa, ja työnantaja ymmärsi hyvin tarpeeni olla vaimoni tukena ja hoitamassa kaksosiamme. Töiden tekeminen etänä on onnistunut hyvin tämän jälkeen.

Tuntuu hyvältä, kun työnantajalla on positiivinen asenne isyyteen. Työnantaja vielä useimmista muista yrityksistä poiketen maksoi palkan koko isyysvapaan kolmelta viikolta.

Etätyön hyödyistä kertoo ohjelmistokehittäjä Ria

Työstressi on vähentynyt, kun työtä voi tehdä omassa tahdissa. Tauotus työpäivän aikana on myös tuottoisaa, koska jos koodaamisessa tulee kinkkinen ongelma vastaan, pieni tauko yleensä auttaa ratkaisemaan asian. 

Korona-aika ei sinänsä muuttanut Vitec Tietomitan työkulttuuria, vaan korostanut sitä, miten ihmisläheinen yritys on. Työntekijöitä kuunnellaan, jotta kaikilla on mahdollisuus tehdä parhaansa.

 

 

Ilman Viteciä...

Yhteiskunnassa on paljon tärkeitä toimintoja, joita emme ehkä tule aina ajatelleeksi mutta joiden on vain pakko toimia. Ne ovat kaikki riippuvaisia luotettavista ohjelmistoista. Vitec tarjoaa juuri tämänkaltaisia liiketoiminnalle ratkaisevan tärkeitä ohjelmistoja. Kehitämme ja toimitamme eri aloille suunniteltuja tuotteita, joilla on päivittäin ratkaiseva merkitys yhteiskunnalle.

Onnistuminen edellyttää meiltä nöyryyttä ja työmme jatkuvaa arviointia: mitä ohjelmistoja kehitämme, mitä tuotteita meillä on ja millaisiin ratkaisuihin pyrimme. Otamme haasteita vastaan ja juhlimme menestystä joukkueena. Vitecin palveluksessa sinun on meidän kaikkien tapaan ajateltava kauaskantoisesti. Todellakin, koska asiakkaamme – ja heidän asiakkaansa – luottavat meihin tänään ja huomenna.

Koska ilman Vitecia heidän toimintansa pysähtyy.

Vitec työnantajana