13 toukokuuta 2020

Kiertotalouden dynamon kehittäminen palvelumuotoilun avulla

Tuotekehitys- ja ideointiprosessi lähtee Vitec Tietomitassa liikkeelle ympäristöhuoltoalalla toimivien asiakkaidemme tarpeista ja ongelmista sekä näiden todellisesta ymmärtämisestä. Päästäksemme paremmin jyvälle asiakkaidemme toimintaympäristöstä vietämme paljon aikaa heidän kanssaan. Projektien ja käyttöönottojen yhteydessä asiakkaidemme toimintaympäristö ja toimiala tulevat hyvin tutuiksi VINGO-tuoteomistajille.

Jo sovellusasiantuntijana toimiessani sain tutustua monien asiakkaidemme työskentelyyn. Siirtyessäni tuotehallintaan olen vieraillut yhä enemmän eri asiakkaiden luona ja havainnoinut käyttäjien ohjelmiston käyttöä esimerkiksi asiakaspalvelussa, ajotoimistossa ja laskutuksessa. Haluamme näiden havaintojen avulla ymmärtää, miten asiakkaamme käyttävät ohjelmaa, mitä tarpeita asiakkailla on nyt ja tulevaisuudessa ja mitkä ovat oikeasti tärkeitä ongelmia ratkaistaviksi!

Kun ratkaistavasta ongelmasta on tarpeeksi tietoa ja se on kiteytetty ymmärrettäväksi, lähdemme hakemaan siihen ratkaisuja. Ideointivaiheen tärkein ydin on saada mahdollisimman paljon eri laajuisia ja erilaisia ideoita mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Ongelmasta riippuen olemme tehneet ideointia yhdessä asiakkaidemme kanssa, koko henkilöstön voimin tai tuoteomistajien kesken. Joskus myös näitä kaikkia kolmea. Yleensä lopputulokseksi valikoituu yhdistelmä monesta eri ideasta – yhteistyössä on voimaa!

Ideasta arvoa tuottavaksi ratkaisuksi

Idea konkretisoituu, kun siitä tehdään käyttöliittymäsuunnitelma ja ensimmäinen testattava prototyyppi. Prototyyppi toteutetaan tässä vaiheessa pelkkänä käyttöliittymäprototyyppinä, jota pääsevät testailemaan sekä käyttäjät että Vitec Tietomitan työntekijät. Kun testaus suoritetaan jo näin aikaisessa vaiheessa, päästään todentamaan ratkaisun toimivuutta käyttäjien tarpeisiin. Tässä vaiheessa löytyy yleensä vielä monia parannusehdotuksia ja ideoita, joista valikoidaan ominaisuudet parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun.

Pidämme tärkeänä, että ohjelmointikehityksen tiimissä säilyy ymmärrys asiakkaidemme toimintaympäristöstä ja tarpeista. Jokainen Vitec Tietomittalainen käy perehdytyksen yhteydessä esimerkiksi sisäisen toimialakoulutuksen. Ohjelmointikehityksen apuna on käyttäjäprofiilit, joiden avulla säilyy ymmärrys siitä mitä ollaan tekemässä, kenelle ja erityisesti – miksi! Tästä pitää huolen myös ohjelmointikehityksen käyttämä Scrum-viitekehys, jossa tuoteomistajat toimivat asiantuntijoina ja ovat auttamassa idean kehittämistä lopulliseksi kiertotalouden dynamon tärkeäksi, asiakkaalle arvoa tuottavaksi osaksi.

Suurkiitos asiakkaillemme, että otatte meidät tutustumaan työntekoonne ja olette mukana kiertotalouden dynamon kehittämisessä!

Silva Virtanen
Vitec Tietomitta Oy, tuotehallinta