VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Nimityksiä Vitec Tietomitan johtoryhmään

Vitec Tietomitta panostaa tänä vuonna erityisesti palveluliiketoimintaan ja tuotehallintaan, jotta voimme tarjota asiakkaillemme tukea jätelain muutoksen tuomiin tarpeisiin sekä asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämiseen.

Olemme laajentaneet johtoryhmäämme, kun Silva Virtanen otti vastuun tuotehallinnasta ja Laura Haapala asiakkuustiimin toiminnoista. Sakari Oikarinen siirtyi asiantuntijatehtäviin tukemaan asiakkaita ympäristötoimialalla tapahtuvissa muutoksissa.

Silva Virtanen vastaa jatkossa tuotehallinnasta ja HR-toiminnoista. Tuotejohtajana Silva vastaa koko VINGO tuoteportfoliosta sekä uuden VINGOn kehitystyöstä. Silva haluaa työssään tuoda asiakkaiden äänen entistä paremmin kuuluviin ja varmistaa, että tuotteemme palvelevat asiakkaidemme tarpeita myös jatkossa. Silvan vastuulla on kehittää tuotteiden asiakaskokemuksen lisäksi myös Tietomittalaisten työntekijäkokemusta ja luoda yhteistä kulttuuria. Silva on tuttu Vitec Tietomitan asiakkaille jo entuudestaan, kun hän palaa vajaan vuoden mittaisen tauon jälkeen. Silvalla on monen vuoden kokemus erilaisista tuotehallinnan ja jätehuollon tehtävistä.

Laura Haapala otti 1.12.2021 vetovastuun koko asiakkuustiimin operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Laura on toiminut maaliskuusta alkaen asiakaspalvelupäällikkönä Tietomitalla vastaten asiakaspalvelun toiminnoista. Jatkossa asiakkuusjohtajana Laura toimii esihenkilönä asiakkuustiimissä (asiakaspalvelu, projektit, myynti ja markkinointi). Lauran vastuulla on kehittää asiakkuustiimin toimintaa niin, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme saumattomasti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Lauralla on monien vuosien kokemus erilaisista jätehuollon tehtävistä ja ympäristöhuoltoalan toiminnoista.

Sakari Oikarinen siirtyy asiakkuustiimin vetämisestä uuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Tavoitteena on kasvattaa Vitec Tietomitan palvelutarjontaa ja tarjota kattavaa konsultoivaa palvelua asiakkaillemme huomioiden asiakkuuksien moninaiset tarpeet sekä muutokset toimialalla. Haluamme muutoksella tarjota asiakkaillemme tukea ja palveluita erityisesti jätelain muutoksen tuomien tarpeiden ratkomiseen. Sakari vastaa jatkossa myös asiakasratkaisuihin liittyvistä integraatioista ja niiden kehittämisestä sekä toimittajayhteistyöstä.

Lisätietoja
Tuomas Tokola, toimitusjohtaja
Vitec Tietomitta Oy
Ota yhteyttä

 

Vitec
Olemme vertikaalisten markkinoiden johtava ohjelmistotoimittaja Pohjoismaissa. Kehitämme ja toimitamme standardiohjelmistoja erilaisille kapeille markkinasegmenteille. Vitec kasvaa yritysostoilla hankkimalla hyvin hoidettuja ja asemansa vakiinnuttaneita ohjelmistoyrityksiä. Konsernin yleiset prosessit ja työntekijöiden paikallisten markkinoiden perusteellinen tuntemus luovat hyvät edellytykset jatkokehitykseen ja jatkuvaan innovointiin. Vitecillä on 1000 työntekijää  Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 313 miljoonaa kruunua ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Tukholman pörssilistalle. Lisätietoja on osoitteessa www.vitecsoftware.com.