VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Siirtoasiakirjojen uudet sisältövaatimukset

Siirtoasiakirjojen sisältövaatimukset muuttuvat 1.9.2022 alkaen. Uusia vaadittuja tietoja ovat mm. jätteen tyyppi, jäteöljyn tyyppi, jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet) sekä toiminta, jossa jäte on syntynyt. Lisäksi jatkossa myös tavanomaisesta jätteestä vaaditaan tieto jätteen käsittelytavasta toimituspaikassa. Myös jätteen tuottajalta, kuljettajalta ja vastaanottajalta vaaditaan jatkossa tarkempia yhteystietoja sekä y-tunnus. Uudet kentät tulee täydentää VINGOon, jotta ne siirtyvät siirtoasiakirjalle ja sitä kautta SIIRTO-rekisteriin.

Siirtoasiakirjapohjia on uusien vaatimusten takia uudistettu. Uudet pohjat otetaan käyttöön 1.9.2022. Tähän asti tulee käyttää vanhoja pohjia. Tavanomaisen ja vaarallisen jätteen siirtoasiakirjapohjien lisäksi myös tietosuojalle löytyy nyt tietoturvasitoumus. VINGOssa oikean siirtoasiakirjapohjan valinta tapahtuu hinnaston autopääte/vaaka-välilehdellä.

Jätteen haltijan tulee 1.9.2022 alkaen huolehtia siirtoasiakirjojen tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin. Mikäli siirtoasiakirjan laatiminen jätteen haltijan puolesta on osa jätehuoltopalvelua, huolehtii siirtoasiakirjapalvelun tuottaja tietojen toimittamisesta rekisteriin. Tietojen toimittaminen ei silloin vaadi jätteen haltijalta tai kuljettajalta mitään toimenpiteitä. Rekisteriin toimitettuja tietoja pääsee tarkastelemaan SIIRTO-rekisteristä palautuvan linkin kautta tai kirjautumalla käyttöliittymään. Käyttöliittymässä siirtoasiakirjan tiedot ovat kaikkien jätteen siirtoon osallistuneiden osapuolten saatavilla. Lisäksi tietoja pääse tarkastelemaan jätehuoltoviranomainen. Tietojen toimittaminen SIIRTO-rekisteriin voidaan tarvittaessa myös estää VINGO- Toiminnanohjausjärjestelmässä asiakas- tai tuotekohtaisesti. Valinnat näihin löytyvät asiakaskortin Lisä- välilehdeltä sekä hinnaston autopääte/vaaka-välilehdeltä.

Kirjautuminen SIIRTO-rekisteriin tapahtuu Suomi.fi –tunnistautumisen avulla. Käyttäjällä tulee olla tarvittavat asiointivaltuudet palvelun käyttöön. Organisaatiot voivat antaa valtuudet etukäteen Suomi.fi -valtuuspalvelussa (linkit alla). Linkki rekisterin käyttöliittymään tulee Ympäristöministeriön hankesivustolle, kun se on käytettävissä. Lisätietoja: Siirtoasiakirjarekisterin suunnittelu- ja toteutushanke - Ympäristöministeriö

Valtuus Suomen sisäisten jäte-erien ilmoittamiseksi

Valtuus Suomen sisäisten jäte-erien tietojen katselemiseksi

Kysy lisää!

Autamme mielellämme siirtoasiakirjojen sähköistämisessä.

Ota yhteyttä