VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

VINGO valmiudessa kansalliseen siirtoasiakirjojen rekisteriin

Vitec Tietomitan siirtoasiakirjapalvelu täyttää ympäristöministeriön vaatimukset kansallisesta siirtoasiakirjarekisteristä, johon vaarallisten jätteiden kuljetuksissa vaadittavat siirtoasiakirjat toimitetaan sähköisinä. Sähköisten siirtoasiakirjojen avulla voidaan seurata vaarallisen jätteen siirtoa ja muutoksia tietoihin.

Ympäristöministeriö (YM) on valmistelemassa lainsäädännön muutosta koskien siirtoasiakirjoja. Tavoitteena YM:llä on ottaa kansallinen siirtoasiakirjarekisteri käyttöön vuoden 2021 alusta. Taustalla on jätedirektiivin muutos, joka edellyttää vaarallisen jätteen seuraamista nykyistä tarkemmin. Yritysten täytyy toimittaa siirtoasiakirjat sähköisenä YM:n rekisteriin.

Vitec Tietomitan kehittämässä VINGO Siirtoasiakirjapalvelussa tulee vaarallisten jätteiden tuki käytettäväksi jo syksyllä 2020. Vitec Tietomitta toteuttaa rajapinnat VINGO-ratkaisusta YM:n järjestelmään, jotta sähköisten siirtoasiakirjojen tieto siirtyy suoraan valtakunnalliseen siirtoasiakirjarekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Vitec Tietomitan asiakkaiden, joilla on VINGO Siirtoasiakirja käytössään, ei tarvitse huolehtia jätelain ja -asetuksen muutoksesta, vaan palveluun kuuluu rajapinta YM:n palveluun.

VINGO Siirtoasiakirjan avulla asiakkaamme voivat tarjota kokonaisvaltaista kuljetuspalvelua, jossa siirtoasiakirjat muodostuvat lain vaatimalla tavalla.”
Tuotejohtaja Silva Virtanen, Vitec Tietomitta Oy

VINGO Siirtoasiakirja on kehitetty tuomaan ympäristöhuollon toimijoille läpinäkyvyyttä ja vaivattomuutta siirtoasiakirjojen käsittelyyn: jätteen tuottajalle, kuljetusyrittäjälle, jätettä vastaanottavalle yritykselle ja viranomaisille. Palvelun avulla on helppoa luoda, käyttää, jakaa, allekirjoittaa ja arkistoida siirtoasiakirjoja. Digitaalisten siirtoasiakirjojen avulla saadaan kerättyä arvokasta dataa jätteestä kiertotalouden kehittämiseen.

Uusi 121 § Velvollisuus laatia siirtoasiakirja

  • Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä (Pysyvät orgaaniset yhdisteet), saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta.
  • Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä, käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta.
  • Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

Lisätietoja
Silva Virtanen, tuotejohtaja
Vitec Tietomitta Oy
Ota yhteyttä