20 maaliskuuta 2024

Vitec työntekijäkokemus myynnistä – Laura

Myyntipäällikkönä toimivan Laura Varjon toimenkuvassa asiakaslähtöisyys on tekemisen ydintä. Lauran työssä palkitsevaa ovat onnistumiset, jatkuva kehittyminen ja tiimityö.

Vitec Tietomitta Työntekijäkokemus Laurav4

Laura aloitti Vitec Tietomitassa syksyllä 2023, ja hän on päässyt työyhteisön tuella hyvin kiinni työpaikan toimintatapoihin ja oppimaan asiakkaidemme ympäristöhuollon toimialasta. Lauran toimenkuvaan kuuluu asiakastyön ohella myyntiprosessien kehittäminen, mikä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä sisäisten sidosryhmien kanssa. Lauran päivittäiset työtehtävät sisältävät vastaamista myyntikyselyihin, asiakastapaamisia ja sisäisiä palavereja. Yhteistyössä markkinoinnin kanssa hän toteuttaa erilaisia kampanjoita ja some-sisältöjä. Laura näkee työssään tärkeänä asiakkaan kuuntelemisen sekä asiakkaan liiketoiminnan ja siihen liittyvien tarpeiden ymmärtämisen.

”Olen saanut kokea monia innostavia hetkiä, kun opin koko ajan uutta sekä asiakkaiden arjesta että meidän tuotteistamme. Asiakastapaamiset ovat todella mukavia. Pyrimme niissä yhteiseen päämäärään, jossa asiakkaallamme on käytössään oikeanlaiset työkalut työnsä hoitamiseen.” 

Työyhteisö luottaa työntekijän arviointikykyyn 

Lauran mukaan työyhteisössämme korostuu avoimuus ja sujuva yhteistyö, ja Vitecillä jokaisen mielipiteitä arvostetaan. ”Vitec on osoittanut poikkeuksellista luottamusta työntekijöihinsä. Tämä on antanut minulle vapauden rakentaa työpäiväni juuri sellaiseksi kuin parhaaksi näen. Voin hoitaa työni itsenäisesti, mikä on edistänyt ammatillista kehittymistäni.” 

Vitecin arvoista "yksinkertainen on kaunista" heijastuu Lauran työhön siten, että hän pyrkii pitämään asiat asiakkaidemme suuntaan mahdollisimman selkeinä ja ymmärrettävinä. ”Keskustelen asiakkaan kanssa hänen lähtökohdistaan käsin, en liian teknisesti. Pyrin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja luomaan luottamuksellisen suhteen.”

Liikuntaetu työajalla edistää työssä jaksamista

Hyvinvoinnista huolehtiminen on Lauralle olennainen osa työssä jaksamista. ”Hyödynnän säännöllisesti viikoittaista kahden tunnin liikuntaetua, joka on selkeästi lisännyt liikunnan määrää elämässäni.” Laura käyttää etua monipuolisesti, ja hän saattaa aloittaa päivän energisesti esimerkiksi kuntosaliharjoittelulla, tennistä pelaamalla tai vesijuoksulla. Lauran vapaa-aika kuluu perheen kanssa touhutessa, mutta myös matkustelu tuo hänen elämäänsä suurta iloa ja tasapainoa.

 

Ilman Viteciä....

Yhteiskunnassa on paljon tärkeitä toimintoja, joita emme ehkä tule aina ajatelleeksi mutta joiden on vain pakko toimia. Ne ovat kaikki riippuvaisia luotettavista ohjelmistoista. Vitec tarjoaa juuri tämänkaltaisia liiketoiminnalle ratkaisevan tärkeitä ohjelmistoja. Kehitämme ja toimitamme eri aloille suunniteltuja tuotteita, joilla on päivittäin ratkaiseva merkitys yhteiskunnalle.

Onnistuminen edellyttää meiltä nöyryyttä ja työmme jatkuvaa arviointia: mitä ohjelmistoja kehitämme, mitä tuotteita meillä on ja millaisiin ratkaisuihin pyrimme. Otamme haasteita vastaan ja juhlimme menestystä joukkueena. Vitecin palveluksessa sinun on meidän kaikkien tapaan ajateltava kauaskantoisesti. Todellakin, koska asiakkaamme – ja heidän asiakkaansa – luottavat meihin tänään ja huomenna.

Koska ilman Vitecia heidän toimintansa pysähtyy.

Vitec työnantajana