VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Vitec työntekijäkokemus tuotehallinnasta – Meiju

Meiju Harjula työskentelee VINGO-tuoteperheen ytimen eli asiakashallinnan ja myös logistiikkaratkaisujen parissa. Tuotepäällikön roolissa hän kuuntelee herkällä korvalla asiakkaiden tarpeita ja pitää tuotekehityksen suunnitelmat hallinnassa, jotta ideoista valikoituu asiakkaalle arvoa tuottavia ratkaisuja.

Meiju aloitti Vitec Tietomitalla maaliskuussa 2022 tuotepäällikkönä. Hänellä on kokemusta jätehuoltoalan yrityspuolelta, jossa hän on työskennellyt useissa erilaisissa tehtävissä. Työkalunaan Meiju käytti myös VINGO-ohjelmistoa, joka herättikin kiinnostuksen tietojärjestelmiä kohtaan.

Vitecillä Meiju pääsi sukeltamaan VINGO-ohjelmiston ytimeen - asiakashallinnan ja ajonohjauksen maailmaan. Vitec Tietomitassa tuotekehitys on ollut varsinkin viime vuosina erittäin tärkeässä roolissa, jotta ympäristöhuoltoalan asiakkaat voivat hoitaa ohjelmistolla uudet jätelain vaatimusten mukaiset toiminnot. Ensisijaisena tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, aikaa kestäviä ratkaisuja fokusoitumalla oikean ongelman ratkaisemiseen.

Ympäristöasiat ja viranomaisyhteistyö ovat minulle tuttuja kokemukseni johdosta ja pystyn samaistumaan helposti asiakkaan arkeen.

Uuden opettelemista

Ohjelmistoalalle siirtyminen tarkoitti Meijulle VINGO-tuotteiden, uusien työkalujen ja toimintamallien opiskelua.

Koodarien kanssa yhteistyö ja työpyyntöjen tekeminen heille ovat aivan omanlaisensa, kiinnostava maailma. Tässä työssä alasta oppii koko ajan jotain uutta ja asioita näkee uudesta näkökulmasta.

Meijun työpäivät koostuvat uuden ohjelmiston testaamisesta, workshoppien ja tuote-esittelyjen pitämisestä asiakkaille, kuten myös asiakkaiden opastamisesta uusiin toimintoihin ja tuotteisiin ja mahdollisesti uuteen toimintatapaan tehdä asioita.  Asiakaspalautteet kirjataan ylös, suunnitelmat mukautetaan ja tehtävät priorisoidaan tuotekehittäjien työjonoon.  

Kultainen keskitie kyllä löytyy aina monista toiveista koskien VINGO-ohjelmiston uusia toiminnallisuuksia.

Auttavainen työyhteisö

Vitec Tietomitalla on Meiju kiinnittänyt huomiota siihen, että työntekijät kunnioittavat toisten työaikaa. Esimerkiksi palavereihin tullaan ajoissa ja niiden väliin jätetään aikaa seuraavaan palaveriin valmistautumiseen tai vaikka pieneen palauttavaan taukoon. Muita autetaan mahdollisimman nopeasti, jotta kollega pääsee taas eteenpäin omassa työtehtävässään.

Vitec Tietomitassa kynnys kysyä neuvoa ihan keneltä tahansa on matala. Täällä ollaan avoimia muutokselle ja on helppoa esittää omia näkemyksiä.

Vitec Tietomitalla myös huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja usein kysytään, että miten menee. Joustavat työajat voi aikatauluttaa itselleen mieluisiksi. Meiju kokee saavansa myös riittävästi rakentavaa palautetta sekä omalta esihenkilöltä että muilta työkavereilta.

Tanssin treenaaminen on nollaavaa

Meiju viettää vapaa-aikaansa mm. geokätköillen ja tanssisaleilla.

"Tanssi on palauttava harrastus, jossa on pakko unohtaa kaikki muu mielessä pyörivä, kun ei ehdi ajatella muuta kuin sitä mitä tekee. Lempitanssilaji on hiphop, mutta myös muita lajeja löytyy vaihdellen lukkarista.’’

Ilman Viteciä....

Yhteiskunnassa on paljon tärkeitä toimintoja, joita emme ehkä tule aina ajatelleeksi mutta joiden on vain pakko toimia. Ne ovat kaikki riippuvaisia luotettavista ohjelmistoista. Vitec tarjoaa juuri tämänkaltaisia liiketoiminnalle ratkaisevan tärkeitä ohjelmistoja. Kehitämme ja toimitamme eri aloille suunniteltuja tuotteita, joilla on päivittäin ratkaiseva merkitys yhteiskunnalle.

Onnistuminen edellyttää meiltä nöyryyttä ja työmme jatkuvaa arviointia: mitä ohjelmistoja kehitämme, mitä tuotteita meillä on ja millaisiin ratkaisuihin pyrimme. Otamme haasteita vastaan ja juhlimme menestystä joukkueena. Vitecin palveluksessa sinun on meidän kaikkien tapaan ajateltava kauaskantoisesti. Todellakin, koska asiakkaamme – ja heidän asiakkaansa – luottavat meihin tänään ja huomenna.

Koska ilman Vitecia heidän toimintansa pysähtyy.

Vitec työnantajana