01 maaliskuuta 2022

Vitec työntekijäkokemus tuotekehityksestä – Ria

Sovelluskehittäjä Ria Ahlström kehittää VINGOn mobiilituotteita. Mobiilisovellustiimin Scrum Masterina hän huolehtii tiimin työrauhasta ja tuottavuudesta. Etätyö toi Rialle mahdollisuuden muuttaa toiselle paikkakunnalle ja muokata työn tekeminen omaan elämänrytmiin sopivaksi.

Ria on työskennellyt Vitec Tietomitan ketterän ohjelmistokehityksen tiimissä vuodesta 2020. Alan vaihto tapahtuma-alalta tapahtui 3 kuukauden ohjelmistokoulutuksen kautta, ja Ria toimii tällä hetkellä VINGO Kuljetus -mobiiliautopäätteen pääkehittäjänä. Rialle on tärkeää asiakkaiden auttaminen ja huomata kehitystyön tuoma lisäarvo asiakkaille. Hän onkin ollut jäteauton kyydissä näkemässä mobiiliautopäätteen käytännön työssä.

On paljon helpompaa ja motivoivampaa suunnitella ja kehittää tuotetta, kun näkee tuotteen todellisen käytön. Kiivastahtisessa jätteen keräyksessä kaupungin keskustassa on työkaluilla suuri merkitys, jotta kuljettaja saa ajotehtävät kuitattua nopeasti.

Vitec Tietomitan tuotekehitystä tehdään Scrum-viitekehyksen puitteissa, jossa kehitystiimi rakentaa ohjelmistoa ketterässä kehitysympäristössä vaiheittain kehitysjakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Rian aikaisempi kokemus projektijohtamisesta tukee Scrum Master -roolia, jossa hän suunnittelee ja varmistaa, että mobiilisovellustiimin kehitystyö pysyy Scrum-kehityskaaressa. On tärkeää turvata työrauha uusilta kehitysideoilta ja muilta keskeytyksiltä kesken kehitysjakson. Tuotekehityksen olennaisena lähtökohtana on tehdä ratkaisusta yksinkertainen, jotta se kestää aikaa. Usein yksinkertaisten ideoiden löytäminen saattaakin olla se vaikein osa kehitystyötä, mutta tämähän onkin koodaamisessa juuri sitä parasta.


Hyvinvoinnin keinot aivotyöstä palautumiseen

Jo ennen korona-aikaa Ria oli suunnitellut muuttavansa pois pääkaupunkiseudulta. Korona-aika edisti suunnitelman toteutumista, ja nykyään Ria asuu omassa rauhassaan Hartolassa. Tiedolla työskentelyn ja ajatustyön vastapainoksi on tärkeää päivän mittaan vaihdella asentoa ja jaksottaa työtä, jotta ajatus ja kroppa pysyvät kunnossa.

Työstressi on vähentynyt, kun työtä voi tehdä omassa tahdissa. Tauotus työpäivän aikana on myös tuottoisaa, koska jos koodaamisessa tulee kinkkinen ongelma vastaan, pieni tauko yleensä auttaa ratkaisemaan asian.

Etätyö on tehnyt ylipäätään Rian työnteosta parempaa ja tuotteliaampaa. Etätyö sopii mainiosti omaan elämänrytmiin, kun työtä voi tauottaa tarpeen mukaan ja hoitaa tarpeellisia asioita työpäivän lomassa. Työstressiä ei enää ole, kuten toimistolla työskennellessä. Jos avokonttorissa työhön tuli katkos, oli vaikea päästä takaisin työn imuun kiinni. Tällä hetkellä viestintä sujuu tiimin kanssa Slack-keskustelukanavassa, jota kukin tiimin jäsen lukee silloin, kun se hänen työrytmiinsä sopii.


Työnantaja mahdollistaa työympäristön, jonka työntekijä tarvitsee

Ria arvostaa työnantajassaan sitä, että hänellä on luottamus ja vastuu tehdä asioita. Asioista puhutaan avoimesti, ja erityiskiitoksen saa korona-aikainen tiedottaminen tilanteen uhista ja mahdollisuuksista. Työnantaja mahdollistaa työn tekemisen juuri sillä tavalla, minkä työntekijä kokee parhaimmaksi tavaksi.

Korona-aika ei sinänsä ole muuttanut Vitec Tietomitan työkulttuuria, vaan korostanut sitä, miten ihmisläheinen yritys on. Työntekijöitä kuunnellaan, jotta kaikilla on mahdollisuus tehdä parhaansa.

Vapaaehtoistyö kissojen sijaiskotina

Ria palautuu vapaa-ajallaan aivotyöstä kädentaidollisten ja eläinharrastusten avulla. Puutyöt ja monenlainen askartelu sekä tietokonepelit vievät mennessään. Vapaaehtoistyö paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen kissojen sijaiskotina antaa Rialle paljon, ja omien ja sijaiskissojen ympäröimänä elämä hymyilee.

Ilman Viteciä...

Yhteiskunnassa on paljon tärkeitä toimintoja, joita emme ehkä tule aina ajatelleeksi mutta joiden on vain pakko toimia. Ne ovat kaikki riippuvaisia luotettavista ohjelmistoista. Vitec tarjoaa juuri tämänkaltaisia liiketoiminnalle ratkaisevan tärkeitä ohjelmistoja. Kehitämme ja toimitamme eri aloille suunniteltuja tuotteita, joilla on päivittäin ratkaiseva merkitys yhteiskunnalle.

Onnistuminen edellyttää meiltä nöyryyttä ja työmme jatkuvaa arviointia: mitä ohjelmistoja kehitämme, mitä tuotteita meillä on ja millaisiin ratkaisuihin pyrimme. Otamme haasteita vastaan ja juhlimme menestystä joukkueena. Vitecin palveluksessa sinun on meidän kaikkien tapaan ajateltava kauaskantoisesti. Todellakin, koska asiakkaamme – ja heidän asiakkaansa – luottavat meihin tänään ja huomenna.

Koska ilman Vitecia heidän toimintansa pysähtyy.

Vitec työnantajana