VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Ympäristöraportoinnin avulla jätehuollon kustannukset näkyviksi

Pystyykö yritysasiakkaasi seuraamaan helposti, kuinka paljon jätettä hän on tuottanut? Tai voiko asiakkaasi seurata jätehuollon tapahtumia ajantasaisesti?

Yritysten tavoitteet ympäristötoimista ja kustannustehokkuudesta vaativat työkalut niiden seuraamiseen ja mittaamiseen. On yleisesti tiedossa, että jos sekajätettä syntyisi vähemmän ja materiaali kiertäisi tehokkaammin, hiilijalanjälki pienenisi. Ympäristöhuollossa materiaalin keräyksessä kertyy paljon kierrätysdataa, jota voidaan ympäristöraportoinnin avulla hyödyntää kiertotalouden hyväksi.

Ympäristöraportointi taloyhtiöissä asukkaiden valistamiseen

Ympäristöhuolto on lainsäädännöllistä toimintaa ja yritykset raportoivat jätehuoltoa vähintään vuosittain viranomaisille. Tämä jätedata voidaan tuoda esimerkiksi taloyhtiöiden kokouksien asialistoille: kuinka paljon jätettä syntyy eri laaduissa, mihin se päätyy ja miten oma taloyhtiö sijoittuu keskivertotaloyhtiöön. Taloyhtiö voi ympäristöraportin perusteella asettaa kehityskohteita kierrätysasteen ja hyötykäyttöasteen nostamiseksi tai asukkaiden opastamiseksi. Ympäristöhuollon läpinäkyväksi tekeminen voi myös herätellä asukkaita lajittelemaan tehokkaammin tai löytämään keinoja tuottaa vähemmän jätettä.

Raportointipalvelun tarjoaminen kehittää ympäristövastuullisuutta

Ympäristölupavelvollisten tai vaarallista jätettä tuottavien yritysten on pidettävä kirjaa jätehuollosta. Teollisuuden yritysten tavoitteena on kehittää ympäristövastuullisuutta, nostaa kierrätysastetta, vähentää hiilidioksipäästöjä ja pienentää jätehuollon kustannuksia. Näiden tavoitteiden seuraamiseen tarvitaan seurantatyökalu, jossa säilyvät myös sähköiset todistukset, kuten siirtoasiakirjat ja tuhoustodistukset. Näistä todistuksista nähdään jätteen laatu (EWC-koodi), käsittelymenetelmä ja vastaanottopaikka.

Valtakunnallinen siirtoasiakirjarekisteri

Ympäristöministeriö (YM) on valmistelemassa lainsäädännön muutosta koskien siirtoasiakirjoja. Tavoite on ottaa valtakunnallinen siirtoasiakirjarekisteri YM:llä käyttöön vuonna 2022. Taustalla on jätedirektiivin muutos, joka edellyttää vaarallisen jätteen seuraamista nykyistä tarkemmin. Yritysten täytyy toimittaa siirtoasiakirjat sähköisenä YM:n rekisteriin. Vitec Tietomitta tulee tekemään integroinnit VINGO-ratkaisuista YM:n järjestelmään, jotta sähköisten siirtoasiakirjojen tieto siirtyy suoraan valtakunnalliseen siirtoasiakirjarekisteriin.

Visuaaliset raportit ympäristötavoitteiden seuraamiseen

VINGO Toiminnanohjausjärjestelmään kertyy paljon ympäristöhuollon tietoa jätteen laaduista, painoista, käsittelystä ja kuljetuksesta. VINGO Raportoinnin avulla tämä kaikki tieto on saatavissa visuaalisiin raportteihin, jotka tukevat liiketoimintapäätösten tekemisessä, ympäristötavoitteiden seuraamisessa sekä lakisääteisen jäteraportoinnin hoitamisessa. VINGOssa jokaiselle jätelaadulle on määritelty loppusijoituspaikka ja miten jäte käsitellään – mikä osa jätteestä päätyy materiaali- tai energiahyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi ja miten se on käsitelty.

Kysy lisää!

Lanseeraa oma raportointiportaali yritysasiakkaillesi tiedon hyödyntämistä varten. VINGO Raportointi on helppo ottaa käyttöön ja palvelu brändätään yrityksenne ilmeen mukaiseksi.

Ota yhteyttä!