VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Datan hallinnan merkitys kasvaa ympäristöhuoltoalalla

Ympäristöhuollon toimijoiden järjestelmiin tallentuu valtavasti dataa. Tiedon oikeellisuudesta huolehtimalla, sitä järkevästi yhdistelemällä ja prosessejaan sujuvoittamalla on toimijan mahdollista lisätä toimintavarmuutta ja karsia kustannuksia – sekä suojella ympäristöä.

Sakari Oikarinen Vitec Tietomitta

Konsultointi- ja integraatiopalveluista vastaava Sakari Oikarinen on työskennellyt Vitec Tietomitassa pitkään. Lähes 20 vuodessa työnkuva on muuttunut tuotekehityksestä myynnin kautta nykyiseen rooliin. Hän on auttanut asiakkaita kehittämään toimintaansa sekä konsultoinut muita digiratkaisujen toimittajia, jotta asiakkaat voivat hyödyntää dataansa keskitetysti. Oikarisen mielestä alalla on vielä paljon tekemistä datan hallinnan suhteen.

”Datan määrä ja merkitys kasvavat koko ajan ja asiakkaat tiedostavat tämän. Prosesseja täytyy hioa, jotta asiakas selviytyy tiukkenevista raportointivelvoitteista ja muuttuvista taloustilanteista.”

Kun data on kunnossa, voi asiakas seurata toimintaa ja toiminnan trendejä reaaliaikaisesti. Nykytietoa historiaan peilaamalla voidaan ennakoida tulevaa, budjetoida ja seurata tunnuslukuja, kuten esimerkiksi tyhjennysmääriä, polttoainekuluja ja jätejakeita.

Data muuttuu arvokkaaksi, kun sitä rikastetaan hyvillä luokitteluilla. Tulevaa pystytään ennakoimaan alalla melko hyvin esimerkiksi hyödyntämällä kuluttajien ja yritysten palvelutietoja.

Datan laatua voi parantaa

VINGO-järjestelmä hoitaa satojatuhansia liiketoiminnan tapahtumia päivittäin. Näistä kertyvä data mahdollistaa esimerkiksi lakisääteisten raporttien automaattisen laatimisen ja lähettämisen. Tuotekehityksessä käytetyt teknologiat ja järjestelmän toimintaperiaatteet on mietitty tarkkaan, liikenne on salattua ja asiakkaiden yksilöintitietoja suojellaan.

”Automatisoidut toiminnot lisäävät tiedon oikeellisuutta. Voimme myös auttaa asiakasta parantamaan datan laatua tai laatimaan luokitteluja ja mittareita”, Oikarinen kertoo.

Valveutuneille asiakkaille on muodostunut raja-arvoja, joiden ylittyminen tai alittuminen tarkoittaa toimenpiteisiin ryhtymistä. Raportointijärjestelmään voidaan asettaa tällaisia hälytyksiä.

”Jollekin esimerkiksi 10 prosentin ylitys tyhjennyksien määrässä on iso asia, toiselle sillä ei ole merkitystä. Vain asiakas pystyy arvioimaan, mikä on toiminnan kannalta kriittistä.”

 

Ympäristö on ykkönen

Jätehuollon kuljetukset ovat merkittävä päästöjen lähde ja kustannusten aiheuttaja. Oikarinen on pohtinut, kuinka ympäristöhuoltoalan toimijat voisivat palvella ympäristöä ja loppuasiakkaitaan yhä paremmin.

”Laadukkaan tiedon avulla asiakas voi toimia kustannustehokkaammin, parantaa toimintavarmuuttaan sekä auttaa myös omia asiakkaitaan ympäristön suojelemisessa. Tämä auttaa myös kiertotaloutta toimimaan paremmin”, hän kiteyttää.

To rely on – today and tomorrow

Miten kiertotalouden dynamo auttaa meitä pitämään huolta ympäristöstämme?

VINGOn toiminnanohjausratkaisut mahdollistavat läpinäkyvän ja joustavan ympäristöhuollon palvelun, josta hyötyvät niin ihmiset kuin elinympäristömme.

Katso videolta esimerkki, kuinka VINGOn avulla kuljetukset ajetaan luontoa säästäen, materiaalit kerätään kiertoon tehokkaasti ja reaaliaikainen data saadaan kiertotalouden käyttöön.

VINGOssa ympäristöhuollon kaikki vaiheet pelaavat saumattomasti yhteen tilauksesta laskutukseen ja raportointiin. Asiakas voi seurata jätehuollon kuluja ja kierrätysastetta, ja dataa voidaan käyttää palvelujen kehittämiseen. Myös erilaiset vuosi- ja laaturaportoinnit onnistuvat VINGOn tuottaman tiedon avulla.