VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Vitec Tietomitta tukee kiertotalouden toimijoita jätelain uudistusten pyörteissä

”Me voimme auttaa”-lausahdus kuuluu usein Vitec Tietomitan keskusteluissa asiakkaan kanssa, sillä yritys pyrkii palvelemaan ympäristöhuollon toimijoita kokonaisvaltaisesti. VINGO-toiminnanohjausjärjestelmä asiantuntijapalveluineen auttaa asiakasta pitämään toiminnan paremmin hallinnassa, myös isojen muutosten keskellä.

Tuomas Tokola ja Silva Virtanen Vitec Tietomitta

Uusimmat laki- ja asetusmuutokset ovat muokanneet rankasti ympäristöhuollon toimijoiden käytäntöjä heinäkuusta 2021 lähtien. Toimintaa mukautetaan askel kerrallaan kesään 2024 saakka, jolloin kuntien järjestämään biojätteen kuljetukseen liittyvä siirtymäaika umpeutuu. 

Uudistus on nyt asiakkailla päällimmäisenä mielen päällä. Isoja muutoksia tapahtuu niin keräysvelvoitteissa kuin kerättävien jakeiden ja tyhjennystapahtumien määrissä.
Vitec Tietomitan toimitusjohtaja Tuomas Tokola

VINGO-toiminnanohjausjärjestelmää on jatkuvasti kehitetty asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi isot muutostilanteet kuormittavat asiakkaan asiakaspalvelua, mutta asiointipalvelun kautta loppuasiakas voi hoitaa asioitaan itsenäisesti. Muutostilanteet vaativat myös ratkaisuja joustavaan ja monikanavaiseen viestintää. 

Asiakasjoukko täydentyy uusilla toimijoilla 

Tietomitta perustettiin jo vuonna 1992, jolloin yritys alkoi luoda jätehuollon yrittäjille suunnattua toiminnanohjausjärjestelmää. Vuonna 2016 Vitec Software Group osti Tietomitan, josta oli tullut jätehuollon toiminnanohjauksen markkinajohtaja Suomessa. 

Vitec Software Group pitää huolta työntekijöidensä asiantuntemuksesta, yhteisestä yrityskulttuurista ja tuotekehityksen laadusta – mikä siivittää Groupiin kuuluvia yrityksiä yhä pidemmälle tuotteiden jatkokehityksessä ja innovoinnissa. 

”Asiakkaat ovat aina voineet luottaa siihen, että olemme paikalla, kun he tarvitsevat apua. Olemme iloisia siitä, että asiakaspysyvyytemme on korkea, ja olemme usein myös uuden toimijan ykkösvalinta”, Tokola sanoo. 

Merkittäviä panostuksia tuotekehitykseen 

Vitec Tietomitan tuotehallinnasta vastaava Silva Virtanen on työskennellyt aiemmin urallaan ajojärjestelijänä, jolloin VINGO tuli hänelle tutuksi. 

Yksi vahvuuksistamme on se, että ymmärrämme asiakkaan toimintaympäristön. Reilut sata vuotta jätehuoltoalan osaamista talossamme auttaa meitä tuotekehityksessä ja voimme antaa vinkkejä siihen, miten palvelumme voi auttaa ja helpottaa asiakasta työssään.
Vitec Tietomitan tuotehallintajohtaja Silva Virtanen

Viime aikoina yritys on panostanut merkittävästi uuden sukupolven VINGOn tuotekehitykseen ja tarjoamiinsa asiantuntijapalveluihin. 

”Uudistustyö lisää ohjelmistojemme toimintavarmuutta ja tuo uudenlaisia palvelumalleja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Haluamme jatkossakin olla luotettava kumppani asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!” Tokola kertoo. 

To rely on – today and tomorrow

Miten kiertotalouden dynamo auttaa meitä pitämään huolta ympäristöstämme?

VINGOn toiminnanohjausratkaisut mahdollistavat läpinäkyvän ja joustavan ympäristöhuollon palvelun, josta hyötyvät niin ihmiset kuin elinympäristömme.

Katso videolta esimerkki, kuinka VINGOn avulla kuljetukset ajetaan luontoa säästäen, materiaalit kerätään kiertoon tehokkaasti ja reaaliaikainen data saadaan kiertotalouden käyttöön.

VINGOssa ympäristöhuollon kaikki vaiheet pelaavat saumattomasti yhteen tilauksesta laskutukseen ja raportointiin. Asiakas voi seurata jätehuollon kuluja ja kierrätysastetta, ja dataa voidaan käyttää palvelujen kehittämiseen. Myös erilaiset vuosi- ja laaturaportoinnit onnistuvat VINGOn tuottaman tiedon avulla.