VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Ympäristöhuollon pitää toimia myös poikkeustilanteissa

Iso osa Suomen ympäristöhuollon yrityksistä luottaa toimintansa VINGO-toiminnanohjausjärjestelmän varaan. Vitec Tietomitta panostaa järjestelmän toimintavarmuuteen ja tietoturvaan. Yrityksen asiantuntijat auttavat mielellään myös käyttäjiä varmistamaan ydintoimintonsa kaikissa tilanteissa.

Aki Peuralahti Vitec Tietomitta

Vitec Tietomitalle on ydinasia huolehtia toimintojen jatkuvuudesta ja tietoturvasta. Tuotekehityksessä ja muussa toiminnassa hyödynnetään vain luotettuja kumppaneita ja ratkaisuista tehdään aikaa kestäviä.

”Olemme tehneet isoja teknologisia ratkaisuja huoltovarmuuden eteen ja autamme myös asiakkaitamme toimintavarman ympäristön luomisessa. Otamme huomioon eri tahoilta tulevat vaatimukset. Emme vain täytä lainsäädännön velvoitteita, vaan toimimme asiakkaiden äänitorvena lainsäätäjien suuntaan”, kertoo Vitec Tietomitan teknologiajohtaja Aki Peuralahti.

Hänen mukaansa ympäristöhuollon toimijoilta ei aina löydy luontaisia sparrauskumppaneita huoltovarmuuden tai tietojärjestelmien tietoturvan suhteen.

Ei pelkästään kunta-alalla vaan myös yrityksissä täytyisi keskustella siitä, kuinka toiminnan jatkuvuus varmistetaan joka tilanteessa.

Kriittiset palvelut varmistettava poikkeustilanteissa

Erilaisissa poikkeustilanteissa prioriteettien täytyy olla selvät kriittisten palveluiden varmistamiseksi. Peuralahti toivoo, että asiakkailta löytyisi varautumissuunnitelma, jossa on huomioitu kaikki tarvittava.

”Ympäristöala on kriittinen – jos esimerkiksi terveydenhuollon jätteitä ei kerätä oikeassa järjestyksessä, voi se aiheuttaa isoja haittoja yhteiskunnassa. Lakisääteisen jätehuoltopalvelun täytyy toimia myös silloin, kun myrsky aiheuttaa sähkökatkon tai kaivuri rouhaisee tietoliikennekuidun poikki.”

Vitec Tietomitta on tehnyt viime aikoina teknisiä investointeja esimerkiksi järjestelmän elinkaaripäivitykseen, palveluiden hajautukseen sekä palvelukapasiteetin fyysiseen kahdennukseen. Pilvipalveluratkaisu on rakennettu siten, että pystytään varmistamaan asiakkaan datan pysyminen oikeissa käsissä.

”Palvelumme ei katkea, vaikka konesali yhdessä sijainnissa haavoittuisi. Voimme pystyttää nopeasti myös paikallisia palveluita. Mikäli asiakkaan tietokoneet lakkaavat toimimasta, voi hän hakea kaupasta laitteen ja jatkaa VINGOn käyttämistä.”

Koulutusta häiriötilanteisiin varautumiseen

Vitec Tietomitta tekee paljon töitä sen eteen, että toiminnanohjausjärjestelmä toimii mahdollisimman häiriöittä. Mikäli asiakkaan järjestelmässä havaitaan normaalista poikkeavaa toimintaa, ilmoitetaan siitä tarvittaessa asiakkaalle. Peuralahti muistuttaa, että tietoturvan suhteen paljon on myös asiakkaan vastuulla.

”Koulutamme mielellämme, kuinka eri häiriötilanteisiin voi varautua ja tietojärjestelmiä suojata. Haluamme tukea asiakkaita, jotta voimme tehdä alasta yhdessä paremman!”

To rely on – today and tomorrow

Miten kiertotalouden dynamo auttaa meitä pitämään huolta ympäristöstämme?

VINGOn toiminnanohjausratkaisut mahdollistavat läpinäkyvän ja joustavan ympäristöhuollon palvelun, josta hyötyvät niin ihmiset kuin elinympäristömme.

Katso videolta esimerkki, kuinka VINGOn avulla kuljetukset ajetaan luontoa säästäen, materiaalit kerätään kiertoon tehokkaasti ja reaaliaikainen data saadaan kiertotalouden käyttöön.

VINGOssa ympäristöhuollon kaikki vaiheet pelaavat saumattomasti yhteen tilauksesta laskutukseen ja raportointiin. Asiakas voi seurata jätehuollon kuluja ja kierrätysastetta, ja dataa voidaan käyttää palvelujen kehittämiseen. Myös erilaiset vuosi- ja laaturaportoinnit onnistuvat VINGOn tuottaman tiedon avulla.