VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Mustankorkealla automatisoitiin kuljettajapalautteiden viestintä ja uudelleen reititys

Jätehuollossa tapahtuu valitettavan paljon hukkanoutoja, joiden syitä voivat olla muun muassa kelirikko tiellä, jäinen astia tai este roska-astian edessä. Näiden kohteiden uudelleen reitittäminen, asiakaskyselyihin vastaaminen ja laskujen selvittäminen vievät usein paljon työaikaa. Mustankorkealla tämä haaste ratkaistiin ottamalla käyttöön kuljettajapalautteiden automatisointi.

Kuljettajapalautteiden automatisointi tarkoittaa käytännössä sitä, että kuljettajan autopäätteelle kirjaaman palautteen perusteella asiakkaalle lähtee sähköposti tai tekstiviesti, jossa ilmoitetaan tyhjennyksen estymisestä ja uusi tyhjennysajankohta. Automatisointi reitittää kohteen uudelle reitille, ja tämä näkyy kuljettajan autopäätteen ajolistassa poikkeustapahtumana. 

"Kuljettajapalautteiden automatisointi on helpottanut paljon kuljetusten suunnittelua, kun VINGOn automatisointi huolehtii nopeasta asiakasviestinnästä ja kohteen uudelleen reitityksestä. Etuna on ollut myös se, että laskureklamaatiot hukkanoudoista ovat vähentyneet ennakoivan asiakasviestinnän ansiosta", kertoo Juhani Pasanen, kuljetussuunnittelija Mustankorkealta. 

Kuva: Mustankorkea  Oy

Ajoreittien jatkuva optimointi VINGO Logistiikka

Lue lisää ajonohjauksesta ja pyydä esittely

Selainpohjainen työkalu ajojen hallintaan ja jatkuvaan optimointiin. Luontoa ja rahaa säästäen.