09 lokakuuta 2023

Pakkausjätteiden keräys toi Loimi-Hämeen Jätehuollolle suurten asiakasmassojen ajojärjestelyt

Loimi-Hämeen Jätehuolto aloitti pakkausjätteiden ja biojätteiden kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitamaan kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen. Kysyimme logistiikan parissa työskenteleviltä Aleksi Säteriltä ja Marko Ahoselta, miten muutos näkyi ajojen järjestelyssä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa jätelainsäädännössä kunnille määrätyt palvelutehtävät omistajakuntiensa alueella. Yrityksellä on käsittelykeskukset Forssassa ja Säkylässä. Jätehuollon palveluita tuotetaan kaikissa omistajakunnissa. Alueella asuu noin 130 000 asukasta.

Uuden jätelain myötä, Loimi-Hämeen Jätehuolto aloitti pakkausjätteiden (muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkausten) kuljetukset 1.7.2023 alkaen ja biojätteen keräyksen 1.9.2023 lähtien. Muutos tarkoitti yritykselle uusien tietomassojen hallinnointia, asiakas- ja palvelutietojen päivittämistä ja ajojen järjestelyä VINGO-ohjelmistossa. Yrityksessä ajettiin itse uudet palvelurivit VINGOn asiakashallintaan, mutta isoin työ oli saada erilaiset pakkausjätetyypit kohdistumaan uusiin palveluriveihin, ja tässä Vitec Tietomitta oli apuna. Myös ajastuksia otettiin käyttöön ajoreiteissä ja tehtävissä helpottamaan päivittäistä työtä. 

”Massa-ajoihin ja toimintojen automatisointiin saimme asiantuntija-apua Vitec Tietomitalta. Automatisointi on tuonut huomattavaa ajan säästöä aikaisempaan toimintamalliin verrattuna”, kertoo pakkausjätteiden logistiikka-asiantuntija Aleksi Säteri.

Myös urakoitsijayritykset hyödyntävät VINGOa ajojärjestelyssä

Uusiin pakkaus- ja biojätekuljetuksiin otettiin käyttöön VINGO Logistiikka, joka on täysin uudistettu ajonhallinnan ohjelmisto niin ajolistojen ja ajoreittien kuin tilausten järjestelyyn. 

”Myös urakoitsijayrityksemme hyödyntävät VINGO Logistiikkaa reittien järjestämisessä ja aloitusviikkojen muutoksissa urakoitsijaliittymän kautta. Biojätekeräyksissä on hyödynnetty näkymiä, josta voi seurata tyhjennysten tasaisuutta viikkotasolla. Kuljettajien mobiiliautopäätteitä on urakoitsijoilla tällä hetkellä paikkausjätekuljetuksissa 12 kappaletta”, kertoo Aleksi.  ”Tiedon kulku yhdessä järjestelmässä ja tiedon reaaliaikaisuus urakoitsijoiden ja toimiston välillä on tuonut tehokkuutta ja parempaa yhteistyötä.” 

Loimi-Hämeen Jätehuollolla on ollut VINGO toiminnanohjausjärjestelmä käytössä vuodesta 2007 alkaen. Uudistetut logistiikkatyökalut toimivat saumattomasti koko järjestelmän kanssa – tilauksesta laskukseen ja raportointiin.

”Tietoa voi hakea VINGOsta monipuolisesti, ja tämä auttaa myös kuljetusten seurantaa. Näkee missä mennään ja kuljettajien palautteet, jos ja miksi jotain kohteita jää hoitamatta.”, kertoo tietoturvakuljetusten ajojärjestelijä Marko Ahonen. ”Tietoturvapuolella asiakkaamme käyttävät myös raportointiportaalia. josta yritykset näkevät tuhoustodistukset ja voivat seurata tilauksia ja jätteiden tietoja, kuten kiloja ja euroja.”

Ennakointia kalustotarpeiden osalta 

 

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto otti VINGO Kaluston käyttöönsä kesällä 2023 pakkausjätteen ja biojätteen astioiden hallintaan. Astioiden kuljetukset järjestellään ajojärjestelyohjelmistossa, VINGO Logistiikassa.

”Kalustonhallinta osoittautui loistavaksi työkaluksi varastosaldon ja olemassa olevien tilausten seurantaan. Heti, kun saimme astiat ohjelmistoon, huomasimme, että ne eivät tule riittämään, ja pystyimme tilaamaan ajoissa lisää. Astiat olisivat käytännössä loppuneet kesken”, kertoo Aleksi. 

”Myös tietoturvakalustoa hallitaan VINGOssa. Erilaisten tietosuoja-astioiden repertuaari on laaja, niitä on yli 50 kpl. On siis erittäin tärkeää pitää astioiden sijainnit ja varastosaldot ajan tasalla.”, lisää Marko.

 

 

Lue lisää logistiikkaratkaisuista ja pyydä esittely

Ajojärjestelijän työkalu ajojen hallintaan ja jatkuvaan optimointiin. Luontoa ja rahaa säästäen.