SMS-palvelun avulla proaktiivista viestintää asiakkaallesi vähentäen yhteydenottoja asiakaspalveluun

SMS-palvelun avulla voit karsia operatiivisia kuluja, tehostaa viestintää ja kehittää asiakaslähtöistä liiketoimintaa.

Tekstiviestien automatisointi luontevaksi osaksi asiakaspolkua 

  • Asiakastiedotus massana kohdennetusti ja ajastetusti
  • Asiointiportaalin tai -raportoinnin tunnukset uudelle asiakkaalle
  • Ennakkoilmoitus tyhjennysajankohdasta
  • Poikkeukset aikatauluissa tai tyhjennusrytmien muutokset
  • Kuljettajapalautteiden infoaminen
  • Siirtoasiakirja asiakkaalle allekirjoitettavaksi
  • Muistutus laskusta tai sen erääntymisestä
  • Linkki laskuun asiakasportaalista  

SMS-palvelulla todellisia kustannussäästöjä ja tehokkuutta

Tehokkain tapa tavoittaa asiakkaat

Tekstiviestillä on tutkitusti 98 % avausaste 5 minuutin kuluessa. Tavoitat tehokkaammin vastaanottajan kuin sähköpostitse, jossa avausaste on 20 %.

Kustannussäästöt

Viestinnän automatisoinnilla oikea-aikaisesti ja kohdennetusti asiakaspalveluun saapuvien puheluiden määrää voidaan laskea jopa 90 %. Asiakaspalveluun saapuva puhelu kustantaa yritykselle keskimäärin 4-10 euroa, riippuen käsiteltävästä asiakasta.

Digitaaliset viestintäkanavat

VINGOn avulla voit viestiä asiakkaallesi tehokkaasti monikanavaisesti niin tekstiviestillä, sähköpostitse tai asiakasportaalin kautta. Digitaaliset kanavat ovat huomattavasti kustannustehokkaampia kuin kirjeiden lähettäminen postitse.

Jätekukolla nopeutta viestintään SMS-palvelulla

Jätekukko Oy:ssä otettiin käyttöön VINGO SMS-palvelu tukemaan monikanavaisuutta yrityksen viestinnässä. Tekstiviestien avulla tavoitetaan nopeasti tuhansia asiakkaita kerrallaan. Toimintoa käytetään erilaisissa tiedottamisen tarpeissa, muun muassa aluekeräyspisteen vaihtumisen yhteydessä tai kun uudelle asiakkaalle lähetetään Omakukko-asiointipalveluun tunnukset.

"VINGOn SMS-palvelua on helppoa käyttää ja tavoitamme asiakkaat nopeasti. Tekstiviestit olivat hyvä lisä asiakasviestintään. Tieto kaikista lähetetyistä sähköposteista, kirjeistä ja tekstiviesteistä jää VINGOssa asiakasrekisteriin. Rekisterimme pysyy ajantasaisena, kun pystymme seuraamaan lähetettyjä viestejä ja niiden perille menoa."
- Rekisterivastaava Tiina Forsman, Jätekukko Oy