VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

Proaktiivinen lähestymistapa tulevaisuuden haasteisiin – Tietoturva ja huoltovarmuus

Me Vitec Tietomitalla olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia palveluita ja tuotteita. Ymmärrämme nykymaailman dynaamiset muutokset ja potentiaaliset riskit, jotka voivat uhata sekä liiketoimintaamme että asiakkaidemme turvallisuutta. Ohessa jaamme strategiamme, millä varmistamme huoltovarmuuden ja tietoturvan säilymisen kaikissa olosuhteissa.

Tietoturva: kilpajuoksu teknologian ja kehityksen kanssa

Tietoturvan osalta lähestymme asiaa proaktiivisesti, ennakoimalla mahdollisia tietoturvaongelmia ja vastaamalla niihin ennen kuin ne pääsevät vaikuttamaan toimintaamme. Tämä tarkoittaa, että olemme jatkuvasti valppaina ja valmiina toimiin. Varautumisemme sisältää muun muassa riskien arvioinnin ja hallinnan, tietoturvapolitiikkojen kehittämisen, henkilöstön koulutuksen, teknologian päivittämisen sekä vahvistetun varmuuskopioinnin. Lisäksi käytämme kehittyneitä tietoturvatyökaluja, suoritamme säännöllisiä tietoturva-auditointeja ja teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tietoturvauhista ja parhaista käytännöistä pysyäksemme ajan tasalla.

Globaali tietoturvauhka: meitä kaikkia koskettava ilmiö

Kansainvälisten tietoturvaongelmien osalta olemme tietoisia, että tietomurrot ja tietoturvarikkomukset ovat globaaleja ilmiöitä, jotka vaativat kaikkien toimijoiden huomiota. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöön selkeitä toimintamalleja, jotka täyttävät kansainväliset standardit. Päivitämme jatkuvasti tietoturvapolitiikkojamme ja -ohjeistuksiamme, koulutamme henkilöstöämme ja varmistamme, että meillä on tarvittavat valmiussuunnitelmat ja kyvykkyydet reagoida tietoturvaloukkauksiin.

 

 

Fyysinen huoltovarmuus: konesalipalveluiden laatu ja luotettavuus

Fyysisen huoltovarmuuden alueella teemme yhteistyötä ISO27001-sertifioidun konesalipalvelun tarjoajan kanssa, mikä takaa infrastruktuurimme turvallisuuden ja luotettavuuden. Tämä yhteistyö kattaa kaiken tietoturvan hallinnasta fyysisen turvallisuuden varmistamiseen, katastrofivalmiuteen, tietojen eheyteen ja saatavuuteen sekä jatkuvuuden hallintaan. Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja luottamukseen asiakassuhteissamme, mikä näkyy palvelutasosopimuksissamme ja kommunikaatiossamme.

 

 

Investoimme jatkuvasti palveluratkaisuihimme ja infrastruktuuriimme pysyäksemme teknologisen kehityksen eturintamassa. Tämä tarkoittaa järjestelmien ja palveluiden päivittämistä, pilviteknologian hyödyntämistä, asiakaskokemuksen parantamista ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ja modernisoimaan toimintaamme, mikä varmistaa, että palvelumme ovat ajan tasalla, turvallisia ja vastaavat asiakkaidemme tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Tietosuojan osalta olemme panostaneet merkittävästi tietosuojaa parantaviin ohjelmistoihin, prosesseihin ja menetelmiin. Visionamme on olla aina askeleen edellä huoltovarmuuden haasteissa ja uskomme yhteistyön voimaan. Olemme sitoutuneet työskentelemään sidosryhmiemme kanssa rakentaaksemme yhdessä turvallisemman ja vakaamman tulevaisuuden.

Tämä on tiivistelmä laajemmasta strategiastamme ja toimistamme. Jatkamme avoimen kommunikoinnin ja läpinäkyvyyden ylläpitämistä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa kaikissa huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa.

Jos kaipaat lisätietoja tai haluat keskustella huoltovarmuusstrategiastamme tarkemmin, ota meihin yhteyttä.

Aki Peuralahti
Teknologiajohtaja, Vitec Tietomitta

VINGO Turva huoltovarmuuspalvelu

Lakisääteisen jätehuoltopalvelun toimittaminen kriisitilanteessa.

Huoltovarmuuspalvelussa ylläpidetään varmuuskopiota VINGO-ohjelmistosta asiakkaan paikallisella palvelimella. Kopio voidaan kriisitilanteessa ottaa käyttöön nopeasti ja toteuttaa jätehuoltoa ilman riippuvuutta verkkoyhteyksistä esimerkiksi paperiset ajolistat tulostamalla.

Lue myös aiheeseen liittyvä artikkeli
Ympäristöhuollon pitää toimia myös poikkeustilanteissa

To rely on – today and tomorrow