VINGO Asiakaspäivä 30.10.2024 Helsingissä. Ilmoittautuminen auki!

VINGOn viestintäratkaisut asiakaspalvelun tukena

Useita viestintäkanavia käyttäen voit valita aina tilanteeseen parhaiten sopivan tavan kohderyhmäsi tavoittamiseen. Käytössäsi on niin älykäs chatbot, nopea SMS kuin perinteinen kirje asiakasviestinnän tehostamiseksi. Ei kannata myöskään unohtaa sähköisen asiointipalvelun merkitystä tiedon välittämiseen. Omasta asiointipalvelusta asiakkaan on helppoa löytää oman alueensa palvelut, mikä vähentää viestinnän tarvetta ylipäätään.

Älykkäitä chatbot-ratkaisuja asiakaspalvelun avuksi

Älykkäiden chatbot-ratkaisujen avulla voit tehdä jätehuollosta, asiakaspalvelusta sekä kierrätyksestä entistä sujuvampaa. Chatbot-ratkaisuilla voi rikastuttaa yrityksen omia nettisivuja ja asiointipalvelua, parantaen asiakaskokemusta merkittävästi. Liittämällä chatbotin VINGOn asiointipalveluun asiakkaasi saa vastauksen helposti moneen kysymykseensä. Vastauksissa hyödynnetään tekoälyä ja asiakkaan omaa dataa, koskevat ne sitten kierrätystä tai jäteasemien aukioloaikoja. 

Tekstiviestien automatisointi luontevaksi osaksi asiakaspolkua  

Tekstiviestit ovat varma tapa saavuttaa asiakkaasi, koska tekstiviestit menevät perille välittömästi. Mikäli teiltä puuttuu matkapuhelinnumerot asiakastiedoista, voidaan palveluun yhdistää SMS Numerohaku, joka tuo VINGOon matkapuhelinnumerot ulkopuolisesta numeropalvelusta. Tekstiviestit ovat tehokkain tapa tavoittaa asiakkaat nopeasti, sillä tekstiviestillä on tutkitusti 98 % avausaste 5 minuutin kuluessa, verrattuna sähköpostin 20 % avausasteeseen (LINK Mobility). Tekstiviestien lähettämistä voi VINGOssa automatisoida rajattomasti asiakaspolun eri vaiheisiin. 

Tekstiviestien käyttötapauksia

  • Asiakastiedotus massana kohdennetusti ja ajastetusti
  • Asiointiportaalin tai -raportoinnin tunnukset uudelle asiakkaalle
  • Ennakkoilmoitus tyhjennysajankohdasta
  • Poikkeukset aikatauluissa tai tyhjennysrytmien muutokset
  • Kuljettajapalautteiden välittäminen
  • Siirtoasiakirja asiakkaalle allekirjoitettavaksi
  • Muistutus laskusta tai sen erääntymisestä
  • Linkki laskuun asiakasportaalista 

Perinteinen kirje tavoittaa varmasti

Mikäli kirjeposti tavoittaa asiakkaasi parhaiten, voit lähettää VINGOsta suoraan oman yritysilmeesi mukaiset tiedotteet kirjeenä. Tiedotteen sisältöosio on sama kaikille asiakkaille, mutta jokaiseen tiedotteeseen tulostetaan asiakkaan tiedoista osoite. Kirjeen sisältöön voidaan tulostaa myös asiakaskohtaisia tietoja. Perinteinen kirje on varma keino tavoittaa asiakkaasi. 

SMS-palvelulla todellisia kustannussäästöjä ja tehokkuutta

Tehokkain tapa tavoittaa asiakkaat

Tekstiviestillä on tutkitusti 98 % avausaste 5 minuutin kuluessa. Tavoitat tehokkaammin vastaanottajan kuin sähköpostitse, jossa avausaste on 20 %.

Kustannussäästöt

Viestinnän automatisoinnilla oikea-aikaisesti ja kohdennetusti asiakaspalveluun saapuvien puheluiden määrää voidaan laskea jopa 90 %. Asiakaspalveluun saapuva puhelu kustantaa yritykselle keskimäärin 4-10 euroa, riippuen käsiteltävästä asiasta.

Digitaaliset viestintäkanavat

VINGOn avulla voit viestiä asiakkaallesi tehokkaasti monikanavaisesti niin tekstiviestillä, sähköpostitse tai asiakasportaalin kautta. Digitaaliset kanavat ovat huomattavasti kustannustehokkaampia kuin kirjeiden lähettäminen postitse.