29 tammikuuta 2024

Vestialla tekstiviestit uudeksi asiakasviestinnän kanavaksi

Vestia Oy on ottanut käyttöönsä SMS Tekstiviestipalvelun yhtenä asiakasviestinnän kanavana. Saadakseen täyden hyödyn palvelusta irti siihen lisättiin jatkuva SMS Numerohaku, joka pitää matkapuhelinnumerot VINGOn asiakastiedoissa ajan tasalla.

Jäteastian Tyhjennys Vestia - VINGO Asiakaskokemus

SMS Tekstiviestinpalvelun käyttöönoton yhteydessä Vestia uudisti vakiotekstiviestipohjia, mikä nopeuttaa viestien lähettämistä VINGOn eri toiminnoista. Asiakastietoihin tarvittiin lisää matkapuhelinnumeroita, ja ensimmäisellä numerohaulla saatiin jopa 11 000 uutta numeroa asiakashallintaan. Jatkuva SMS Numerohakupalvelu päivittää automaattisesti puuttuvia matkapuhelinnumeroita VINGOon joka kuukauden ensimmäisenä päivänä. Lisäksi matkapuhelinnumeroita kerätään asiakkaiden täyttäessä verkkolomakkeita sekä suoran asiakaskontaktin yhteydessä. Tekstiviestit ovat osoittautuneet nopeammiksi ja tehokkaammiksi viestintävälineiksi kuin perinteiset kirjeet, saavuttaen vastaanottajat välittömästi ja myös edullisemmin. 

 

”Tekstiviestipalvelua käytettiin aluksi pääasiassa yksittäisten viestien lähettämiseen erilaisissa tiedottamistarpeissa, kuten kompostointi-ilmoitusten, tyhjennysaikataulujen ja poikkeuksien osalta”, kertoo asiakaspalveluvastaava Ulla Mielonen. ”Ennakoiva asiakasviestintä vähentää asiakkaiden tarvetta ottaa yhteyttä meihin. Esimerkiksi tyhjentämättä jääneen astian syytä selittävä viesti ennen asiakkaan puhelua voi lieventää mahdollista tyytymättömyyttä”, hän jatkaa. 

 

Massatiedottaminen avuksi alueellisissa muutoksissa

 

Vestialla alkaa biojätteideiden erilliskäräys Ylivieskan taajaman kaikilla asuinkiinteistöillä 1.7.2024 alkaen. Jätelaista tuleva velvoite koskee yli 10 000 asukkaan taajamien kaikkia asuinkiinteistöjä – myös omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja. Vestia on lähettänyt viime vuoden lopulla kyselyn biojätteen lajitteluvelvoitteen piiriin kuuluville asukkaille kompostointitavasta, ja nyt vuoden alusta kyselyyn vastaamisesta muistutettiin tekstiviestitse.

 

”Logistiikkapuolella tekstiviestipalvelua on hyödynnetty laajasti massatiedottamiseen alueellisista reittimuutoksista ja tyhjennysaikatauluista. SMS-palvelun käyttöönotto on ollut merkittävä parannus asiakkaiden tavoitettavuuteen” kertoo logistiikkasuunnittelija Joonas Huhtala. 

 

 

SMS-palvelun avulla proaktiivista viestintää asiakkaallesi

SMS-palvelun avulla voit karsia operatiivisia kuluja, tehostaa viestintää ja kehittää asiakaslähtöistä liiketoimintaa.